Disclaimer

Met het gebruik van deze pagina gaat u akkoord met deze disclaimer.

De content (de algehele inhoud, zoals teksten en beeldmateriaal) is door Van Hunnik Bedrijfswagens, eigenaar van deze website,  met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt alsnog geen aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt doorverwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of van delen daarvan is absoluut niet toegestaan.

Het verzoek om gebruik van de content of van delen daarvan dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Het staat de eigenaar vrij, een bindende beslissing te nemen.